Kommentarer till Grattis till en nittioåring! http://anderslif.wordpress.com/2012/05/30/grattis-till-en-nittioaring/ En blogg om förr och nu Sun, 09 Jun 2013 16:20:25 +0000 hourly 1 http://wordpress.com/ Av: Michael Elinder http://anderslif.wordpress.com/2012/05/30/grattis-till-en-nittioaring/#comment-1699 Sun, 03 Jun 2012 00:03:07 +0000 http://anderslif.wordpress.com/?p=3401#comment-1699 Bilden på Vasagatan-Smedjegatan var intressant.

Vi ser av den smala ljusstrimman som lyser på polisen hur oerhört smal Vasagatan var söder om Smedjegatan. Vi ser också att polisen står ”mitt i gatan”, sett söderifrån, men en bit in från gathörnet på det norra kvarteret. Vasagatans södra smala del var alltså förskjuten västerut jämfört med Vasagatan norr om Smedjegatan, och gathörnet vid polisen stickar alltså ut och är i vägen för de som kommer söderifrån och vill norrut. Med tanke på den här tidens trafik var det nog inget problem, men skulle bli framöver.

]]>
Av: Michael Elinder http://anderslif.wordpress.com/2012/05/30/grattis-till-en-nittioaring/#comment-1698 Sat, 02 Jun 2012 23:25:11 +0000 http://anderslif.wordpress.com/?p=3401#comment-1698 Att betrakta vägarna på utsikten från kyrktornet är intressant.

Tänk så enkelt det var förr:

Om man var på Stora torget och skulle norrut så gick man bara till torgets östra kant, tog gatan norrut förbi domkyrkans österkant och fortsatte på Gåsmyregatan som vi ser i bilden där den kröker runt Mästermans källa och kommer fram till Norra ringleden. Vasagatan finns ännu inte norr om Utanbygatan, men en smal stig kommer in i spetsig vinkel fån höger och visar var Vasagatan kommer att dyka upp något år senare (ca 1915), och ta över rollen från Gåsmyregatan som transportväg norrut ur centrum.

Vid Norra ringleden börjar Tunbyvägen som går i en krök innan den går rakt fram utmed Gåsmyrevretens västra kant.

Skulle man däremot till Apalby, så gick man bara 50 meter på Tunbyvägen innan man tog av åt vänster på den lilla väg som gick ner till bron över diket och vidare på Apalbyvägen, som finns än idag, men inte längre leder till Apalby. När Blåsboskolan byggdes 1952 så byggdes den nämligen mitt på Apalbyvägen och genomfarten var avstängd för alltid.

Vasagatan kom senare att byggas längs det svarta diket i bilden.
När Arosvallen byggts 1931 förlängdes Vasagatan dit, och på 1940-talet när hyreshusen på västra Iggeby byggdes förlängdes Vasagatan fram till att gå bredvid dem. År 1963 hade Vasagatan nått fram till Nansengatan och ca 1970 till Norrleden.

Vasagatan har aldrig varit en naturlig väg, utan den har hela tiden byggts av stadsplanerare, en etapp per decennium, i cirka tio etapper under hundra år. Länge gick den ju bara till Smedjegatan. Intressant fenomen. Kunde bli en bok.

]]>
Av: Ingvar Selin http://anderslif.wordpress.com/2012/05/30/grattis-till-en-nittioaring/#comment-1695 Thu, 31 May 2012 11:25:03 +0000 http://anderslif.wordpress.com/?p=3401#comment-1695 PS Har ni ”klickat” på alla magiska ikoner längs träplanket ?

]]>
Av: Ingvar Selin http://anderslif.wordpress.com/2012/05/30/grattis-till-en-nittioaring/#comment-1694 Thu, 31 May 2012 11:21:54 +0000 http://anderslif.wordpress.com/?p=3401#comment-1694 Vasagatshörnet: GötaPetter ! Ännu ett äntligen – slangtornet !!
Det har ju bara ”spökat” (= skuggan) på tidigare bilder från brandkårens ”inre livf”. Nu uppenbarat i all sin ”glans”.
OBS det vackra kryssräcket som åter har blivit modernt. Men vad är det för en ”kyrktupp” di höll sig med – bara en vimpel? eldslåga? drake?

]]>
Av: Anders Berggren http://anderslif.wordpress.com/2012/05/30/grattis-till-en-nittioaring/#comment-1693 Thu, 31 May 2012 10:25:00 +0000 http://anderslif.wordpress.com/?p=3401#comment-1693 Mycket intressant med hela fotot från Bloms kamera i domkyrkotornet.
Jag konstaterar att Norra Ringvägen 13, det stora huset mitt i bilden, är byggt, medan tomten strax hitom, där mitt föräldrahem på Rektorsgatan 13 skulle uppföras 1929 fortfarande är en tom plätt. Huset ritades och byggdes av min morfar, byggmästaren J. Alb. Fredriksson och där skulle jag så småningom födas, med hjälp av Pila-Britta.
Morfar köpte också övre tomten med adress Djäknegatan 24, den s.k. Mästermansgården, skarprättarbostaden sedan långa tider. Där bor min bror än i denna dag.

]]>