Kommentarer till Förändringens vind http://anderslif.wordpress.com/2012/04/10/forandringens-vind/ En blogg om förr och nu Sun, 09 Jun 2013 16:20:25 +0000 hourly 1 http://wordpress.com/ Av: Anders Berggren http://anderslif.wordpress.com/2012/04/10/forandringens-vind/#comment-1490 Fri, 13 Apr 2012 09:02:45 +0000 http://anderslif.wordpress.com/?p=3125#comment-1490 Helt rätt observation Michael, jag var där själv i går em och snokade, tog ett par foton och jämförde. Gaveln på Rådmansbacken 4A är sig lik, t.o.m dekormålningen på burspråksdelen verkar vara original. Däremot har fasaden mot öster ändrats en del, fönstren har bytts och takpartiet byggts om.

]]>
Av: Michael Elinder http://anderslif.wordpress.com/2012/04/10/forandringens-vind/#comment-1486 Fri, 13 Apr 2012 00:27:41 +0000 http://anderslif.wordpress.com/?p=3125#comment-1486 De båda bilderna från Norrmalm visar samma hus, vilket man ser på de små pluttefönstren på övervåningen, vilka sitter parvis på båda bilderna.

Gaveln på hyreshuset till vänster på den första bilden ser speciell ut, och branten upp ger känslan av att vi står på Skultunavägen och tittar österut upp mot Norrmalm.

Om vi idag ställer oss på Skultunavägen där cykeltunneln går under Skultunavägen och tittar österut så ser vi en likadan gavel till vänster på hyreshuset Rådmansbacken 4A. Inget annat av hyreshusen i trakten har en likadan gavel.

Det äldre huset med de parvisa pluttefönstren borde därmed ha legat på Föreningsgatans västra sida. Kanske där det idag är en parkering vid Rådmansbacken.

Den andra bilden visar då gårdssidan av huset österifrån. Det hyreshus som syns till höger stämmer också med de takfönster som finns på dagens hyreshus Rådmansbacken 4A.

]]>
Av: Jörgen Almroth http://anderslif.wordpress.com/2012/04/10/forandringens-vind/#comment-1484 Thu, 12 Apr 2012 19:46:49 +0000 http://anderslif.wordpress.com/?p=3125#comment-1484 Den sista bilden tror jag är hörnet Bågevägen och Fredsgatan där det i dag finns en lekplats.

]]>
Av: hanswennerstrom http://anderslif.wordpress.com/2012/04/10/forandringens-vind/#comment-1480 Wed, 11 Apr 2012 17:02:10 +0000 http://anderslif.wordpress.com/?p=3125#comment-1480 Den sista bilden borde gå att identifiera. Huset till höger finns nog kvar. Eller är det två hus, ett trevånings med ett fyrvånings bakom?

]]>
Av: Bengt Bergquist http://anderslif.wordpress.com/2012/04/10/forandringens-vind/#comment-1479 Wed, 11 Apr 2012 08:21:51 +0000 http://anderslif.wordpress.com/?p=3125#comment-1479 Hans, är det möjligen ssmma ”Säcken”som jag hade på realskolan 1936-41. Han hade ett specialuttryck, som han använde tätt som oftast. ”Så är än i dag som i dag är!”

]]>
Av: kingvars http://anderslif.wordpress.com/2012/04/10/forandringens-vind/#comment-1478 Wed, 11 Apr 2012 08:16:03 +0000 http://anderslif.wordpress.com/?p=3125#comment-1478 Keijsers backe och husgavelhalvan till höger, markplanet:
Det måste vara därifrån min ”still going” blå Monark med dubbelram kom.
På det vackra märket försöker jag utläsa: Falcks Cykelaffär o Verkstad, tel 34665, Föreningsgatan 1, Västerås. – Om den cykeln kunde tala …

]]>
Av: Lars Larsson http://anderslif.wordpress.com/2012/04/10/forandringens-vind/#comment-1477 Wed, 11 Apr 2012 06:04:02 +0000 http://anderslif.wordpress.com/?p=3125#comment-1477 Jag gick på ”Teknis” och hade också adjunkt ”Kasper” i svenska. Jag tror han hette Sven i förnamn. I min klass var genomsnittsåldern något högre än en vanlig gymnasieklass p.g.a. att några elever hade jobbat några år och ville vidareutbilda sig. Vi hade, kanske beroende av att just snittåldern var lite högre, ett ganska bra förhållande till vår svensklärare. Han berättade bl.a. för oss att när han gick på läroverket i Örebro hade han en lärare som var lite udda och som skvätte lite vatten, från ett glas på katedern, över de elever som inte kunde läxan. Efter det tillade han att ”på den tiden fanns det många udda kufar till lärare.” Vi hade ganska svårt att hålla oss för skratt, för han ansåg nog själv att han var en ganska normal lärare, vilket vi inte tyckte.

]]>
Av: Hans Strand http://anderslif.wordpress.com/2012/04/10/forandringens-vind/#comment-1476 Wed, 11 Apr 2012 05:12:56 +0000 http://anderslif.wordpress.com/?p=3125#comment-1476 Minns att åtminstone två läroverkslärare bodde på Norrmalm. ”Kasper” Eskilsson bodde i ett stort hyreshus vid Norra Rinngvägen, snett emot Keijsers fastigheter. ”Säcken” bodde lite längre upp på Norrmalm i den stora röda villan som fortfarande finns kvar. På Norrmalm/Blåsbo bodde också tex familjerna Färnlöf och Stenson.

]]>