Kommentarer till Det stora decembertumultet http://anderslif.wordpress.com/2011/12/02/det-stora-decembertumultet/ En blogg om förr och nu Sun, 09 Jun 2013 16:20:25 +0000 hourly 1 http://wordpress.com/ Av: Kaos på fullmäktigemötet | Anna Hård af Segerstad http://anderslif.wordpress.com/2011/12/02/det-stora-decembertumultet/#comment-1043 Mon, 16 Jan 2012 13:36:22 +0000 http://anderslif.wordpress.com/?p=2442#comment-1043 [...] tycks de inte ha förstått allvaret. Läs gärna Anders Lifs blogginlägg om december tumultet. Du kan se inspelningen från mötet på http://www.vasteras.se Enligt kommunallagen [...]

]]>
Av: Ingvar Selin http://anderslif.wordpress.com/2011/12/02/det-stora-decembertumultet/#comment-902 Sat, 03 Dec 2011 16:22:43 +0000 http://anderslif.wordpress.com/?p=2442#comment-902 DEMOKRATIN SVAJJJJJJJAR BETÄNKLIGT !!!

# Under det gångna året har ju många ”avslöjanden” turnerat i spalterna bl.
a. om inre strider vid tillsättning av förtroendeposter.

# Jag tror att det delvis beror på klenare ”stamtrupper”, högre tempo och
rörlighet vilket gör att erfarenhetsbasen ”vittrar sönder” …..

# Ett krasst bevis på att ”demokratins kvalitet krackelerar” ända ner på
basplanet är nu den omdebatterade Pilgatsbron:

Pilgatsbron över E18 – igen!

Nya bussprojektet Smartkoll råkar i konflikt med Västerås stads ambition att bli Världsbästa cykelstaden. Nu får cykel- och! gång-trafiken stryka på foten när bussarna ska tjäna sekunder.
Protestvågen har fått svar från Stadshuset genom Ulf Palm (vlt-to): Det går inte att ha trafikljus för då förlorar man tid, därför måste räcket flyttas in på gång/cykelbanan 0,5 meter.
Här har nu planerarna lyckats ge Arosborna ännu en usel ”Vandalgata”. Varför? Slarv? Tidsbrist? Till saken hör att man nu flyttat skiljeräcket endast på brospannet (c:a 50m). Därför kvarstår själva problemet vid broändarna; mötande bussar kommer då att riskera haka i varandra – just det som skulle undvikas! Tablå.

I en samtalsgrupp fick vi med lätthet fram minst fem gångbara smartare alternativ. Kommunikationsstrategen Palm framförde att cyklisterna får klara sig med resterande 2,9 meter. Gångtrafiken tycks man missat helt – den kräver sina metrar. Dessutom är här en vådlig utförslöpa. Kommer en mopedist farandes och möter en rollator så är olyckan framme.
Lämplig måttstock är näraliggande järnvägsviadukt där jag uppmätt en kombibana på 4,8 meter. Korsängsmotet (västerut) har en kombibana som mäter 3,85 meter. Om Pilgatsbron hade haft skyddsombud förmodar jag att bron omgående hade stängts av för cyklister. Alltså: Världsmästaren i parterr (underläge)!
För att bli VÄRLDSBÄSTA CYKELSTADEN anhåller jag vördsammast om att skiljeräcket flyttas 1,5 meter inåt mitten av bron så att vi cyklister och gångtrafikanter kan komma fram på smartaste sätt utan att kollidera. – Brons busstillfarter breddas ända fram till brospannet, och då kan busstrafiken, som nu vid arbetet, passera med hjälp av befintliga företrädesskyltar (röd/vit pil). Det är för övrigt hållplatser på ömse sidor där bussarna ändå stannar.
Rent allmänt undras oxå varför inte ”planerarna” sätter upp anslag och ber om tips INNAN man börjar ställa till det.

]]>
Av: Per Åhlström http://anderslif.wordpress.com/2011/12/02/det-stora-decembertumultet/#comment-901 Sat, 03 Dec 2011 02:23:26 +0000 http://anderslif.wordpress.com/?p=2442#comment-901 Vad f-n håller dom på med?
Det är inte konstigt om svensk politik håller på att dras ner i ett träsk där ingen vettig människa vill delta.
Och ingen tycks vara beredd att säga någonting rakt ut. Vilket gör allting obegripligt för alla och förvirringen total.
Vadå ”förbereda avveckling”. Antingen avvecklar man eller också avvecklar man inte.
Ska det vara så j-a svårt?
Vem vill delta i en verksamhet där ordföranden inte respekterar olika meningar och där företrädarna för olika meningar agerar som rättshaverister.
Köp min och Mona Hillman Pinheiros bok om politiskt ledarskap (Hjalmarson & Högbergs förlag) till varenda politiker och lär dem att uppträda så att väljarna kan känna respekt för verksamheten.

]]>
Av: Viktor Tullgren http://anderslif.wordpress.com/2011/12/02/det-stora-decembertumultet/#comment-900 Fri, 02 Dec 2011 23:44:42 +0000 http://anderslif.wordpress.com/?p=2442#comment-900 Alltså om du avslår beslutet att lägga en rapport till handlingarna så är ju det exakt samma sak som att antingen bordlägga frågan eller återremittera rapporten. Däremot kan du inte per någon sorts automatik kräva att rapporten skall följas av något specifikt beslut om det inte är en del av det ärende som behandlas. För faktum är att majoriteten inte får bestämma som de vill de måste följa kommunallagen.

De borgerliga partierna kan givetvis besluta om att på ett eller annat sätt riva upp beslutet att avveckla vårdnadsbidraget men i så fall blir det ett nytt ärende och det måste då beredas i enlighet med kommunallagens 5 kap. 26 §. Du kan inte göra detta under en rapportpunkt, vilket i är vad man försöker göra i detta fall.

]]>
Av: anderslif http://anderslif.wordpress.com/2011/12/02/det-stora-decembertumultet/#comment-899 Fri, 02 Dec 2011 21:20:46 +0000 http://anderslif.wordpress.com/?p=2442#comment-899 Viktor: Avslagsyrkande gällde inte rapporten utan förslaget från kommunstyrelsen att fullmäktige skulle besluta att lägga rapporten till handlingarna. Visst kan man besluta att inte lägga en rapport till handlingarna om man anser att den bör kompletteras eller följas av ett visst beslut. Här handlar det om formalia, men faktum kvarstår att en majoritet måste få bestämma, så enkelt är det. Även om det handlar om att försena en hantering. Sånt måste lösas i förhandlingar. De rödgröna beslutade att förbereda en avveckling av vårdnadsbidraget med stöd av sd, nu har oppositionen stöd av sd. Så går det med ett oberäkneligt parti som vågmästare.

]]>
Av: Viktor Tullgren http://anderslif.wordpress.com/2011/12/02/det-stora-decembertumultet/#comment-898 Fri, 02 Dec 2011 20:10:16 +0000 http://anderslif.wordpress.com/?p=2442#comment-898 En poäng som bör göras är att det inte var någon tveksamhet om att beslutet i november handlade om en avveckling:

”12. Kommunstyrelsen får i uppdrag att förbereda en avveckling av det kommunala vårdnadsbidraget från 1 juli 2011″

Kommunstyrelsens förslag är kanske inte det tydligaste formulerade i världshistorien men att beslutet innebar ett avvecklande och att man var medveten om det på mötet när beslutet fattades framgår mycket tydligt av yrkandet som Elisabeth Unell (M) lämnar på förslaget. Hon yrkar nämligen:

”avslag på kommunstyrelsens förslag punkt 12, om att avveckla det kommunala vårdnadsbidraget”

Av protokollet framgår att dessa förslag ställdes mot varandra och att kommunstyrelsens förslag blev bifallet. Från oppositionens sidan protokollet justerat av Erik Ödmansson (FP).

Vad som skedde rent formellt under det här mötet 1 december var att oppositionen uppenbarligen försökte remittera frågan om beslutet (alltså inte själva rapporten) vilket givetvis inte var möjligt eftersom rapporten bara behandlar det beslut som redan fattats och inte i sig är ett förslag på beslut.

Att avslagsyrkandet inte tilläts berodde dels på att det inkommit efter att behandlingen i fullmäktige var klar något som klubbas utan protest, men än viktigare för att man rent praktiskt inte kan avslå en rapport. Man kan bordlägga den, man kan lägga den till handlingarna eller man kan återremittera den. Man kan inte avslå den. Och det fanns inget yrkande på att återremittera rapporten det yrkande som presenterades handlade istället om att återremittera beslutet vilket ju inte var det ärende som behandlades.

]]>
Av: Elisabeth Wäneskog http://anderslif.wordpress.com/2011/12/02/det-stora-decembertumultet/#comment-897 Fri, 02 Dec 2011 15:58:09 +0000 http://anderslif.wordpress.com/?p=2442#comment-897 Tack för en mkt bra sammanfattning. Önskar att du skrivit detta i VLT. Hade gett en bättre bild/Elisabeth Wäneskog

]]>