Kommentarer till Mot södern http://anderslif.wordpress.com/2011/01/05/mot-sodern/ En blogg om förr och nu Sun, 09 Jun 2013 16:20:25 +0000 hourly 1 http://wordpress.com/ Av: Michael Elinder http://anderslif.wordpress.com/2011/01/05/mot-sodern/#comment-266 Mon, 10 Jan 2011 19:22:20 +0000 http://anderslif.wordpress.com/?p=975#comment-266 Ingvar, vad spännande information du kommer med! Nu har jag jämfört några flygbilder, och kommit fram till:

Ja, det är bussgaraget som man gräver för på bilden! Det långa envånings stenhuset som senare byggs på Munkgatans norra sida är alltså Centralgaraget! På flygbilderna ser man också byggnaden utvecklas:

1923-1925 Byggnaden har bara en garageport.
1931 Ombyggt till tre garageportar.
1932 Tre portar, och en buss kör in i den mittersta!
1936 Ombyggt till fyra garageportar.

Detta stämmer ju också utmärkt med de uppgifter du har om att det 1928 skulle finnas tre bussar = tre portar.

]]>
Av: Ingvar Selin http://anderslif.wordpress.com/2011/01/05/mot-sodern/#comment-265 Mon, 10 Jan 2011 13:06:28 +0000 http://anderslif.wordpress.com/?p=975#comment-265 Mot södern, 5 januari, 2011
BILD: ”Grävarbete på en gård vid Karlsgatan på tjugotalet ….”

Kommentar: Michael Elinder, 7 januari
….. Stenhuset finns inte 1921, men är färdigbyggt 1925, så grävandet på bilden sker mellan 1921 – 1924 …..

I bildens nederkant kommer alltså Munkgatan in från vänster.
Tillägg ang. BUSSTATIONEN på Munkgatan:
Enl. VL’s skrift, GARAGE (1920-25 på väster, Mariaberget):
1926: Tillkommer 3 garageplatser i Centralgaraget vid
dåvarande korsningen Munkgatan/Karlsgatan.
1928: Brand! Alla tre bussarna skadas – en totalförstörs.
1931: Samtliga 12 bussar garageras, mycket trångt!
1937: Nytt garage vid Pilgatan …. (då ett 20-tal bussar).

VAR LÅG GARAGET ??? På bilden? Eller söder om Munkgatan?

]]>
Av: Michael Elinder http://anderslif.wordpress.com/2011/01/05/mot-sodern/#comment-264 Fri, 07 Jan 2011 22:21:25 +0000 http://anderslif.wordpress.com/?p=975#comment-264 Bilden på gården vid Karlsgatan är intressant.

Fotografen står ovanpå den igenlagda Lillån, och tar bilden norrut. Man har just rivit en liten envånings friliggande torpstuga som tidigare låg ensam utmed Lillåns norra sida, och nu gräver man för att bygga ett långt sammanhängande stenhus istället, utmed norra sidan på den gata som anläggs ovanpå Lillåns kulvert. Stenhuset blir faktiskt bara en våning högt, man det kan ju passa bra som pandang till drittelfabriken som ligger på södra sidan av samma gatstump, och som också är ett envånings stenhus. Stenhuset finns inte 1921, men är färdigbyggt 1925, så grävandet på bilden sker mellan 1921 – 1924.

År 1925 är dessutom samtliga trähus på bilden rivna. Allt ska ersättas med stenhus. De ligger ju utmed Stora gatan, gubevars. Dessutom behövde Karlsgatan breddas, och diket som grävs på bilden markerar hur långt den nya bebyggelsen får sträcka sig österut. I diket byggs snart stenhusets östervägg. Där trähusen till höger på bilden står, ligger idag halva Karlsgatan, som med detta blev dubbelt så bred.

Detta kan man se genom att jämföra med bilder tagna norrut från ASEA-tornet på 1920-talet.

]]>